Anne Conrad-Petersen er ny historiebachelor fra Zahle – med et ganske særligt emne på programmet

En histoirebachelor fra UCC – University College Capital – i København.


Anne Conrad-Petersen lader sig inspirere – eller udfordre – af eleverne, som klart udtrykker, at historie er et kedeligt fag. Hvis det ikke er eleverne, som er forkerte på den, er det så formålet med faget? Eller er det måden, vi underviser på?

Problemformuleringen hedder:
1. Hvad er min opfattelse af formålet med historieundervisningen i folkeskolen?
2. Hvorfor bør man prioritere dybde frem for bredde?
3. Hvordan kan man evaluere elevernes udbytte af en dybdegående undervisning?

Anne Conrad-Petersens bacheloropgave er ikke klassisk struktureret.
Annes BA-opgave