Hvorfor fordamper elevernes motivation for historiefaget – spørger Jannick Thorøe

Jannick Thorø er nu lærer fra læreruddannelsen Blaagaard/KDAS – UCC

Hvilke årsager ligger der til grund for, at elever i udskolingen mister motivationen for historiefaget og hvilken rolle spiller materiale og metoder i dette problem? Hvordan kan jeg som kommende historielærer forhindre eleverne i at miste motivationen til historiefaget?

Dette er selve problemformuleringen i Thorøs bacheloropgave, hvor han diskuterer og belyser den klassiske udfordring i historieundervisningen.

Jannicks BA-opgave