Connie Gorell Nielsen forfølger i sin bacheloropgave elevernes lyst til historiefaget…

Connie Gorell er nu færdig fra professionshøjskolen UCSj, Campus Roskildes læreruddannelse.

I opgaven koncentrerer Connie Gorell sig blandt andet om begreberne motivation og lærerrolle – og samtidig gør hun sine bud på en mere animerende historieundervisning konkrete via et emne om Den kold Krig.

Problemformuleringen hedder:
Hvorfor er det så svært at skabe interesse for historiefaget i udskolingen? Hvordan laver man et undervisningsforløb, der skaber lysten samt udvikler folkeskolens mål hos elever i 7. klasse gennem undervisning i “den kolde krig”?

Connies BA-opgave