Andreas Henry Kruse bliver lidt rystet i de første vaskeægte historietimer i skolen

Man kan spille død, kæmpe eller flygte. Andreas kæmper – og det handler hans BA om.

Andreas Kruse forsøger i den konkrete undervisning at sadle om. Hans problemformulering er:
Hvilke muligheder ligger der i den narrative tilgang til historieundervisningen i forhold til opfyldelse af forenklede fælles mål for faget historie 3.–4. klasse, og hvad betyder udgangspunktet i den nære, identitetsskabende undervisningsmetode for elevernes faglige udbytte?

Andreas Kruse har udarbejdet sin bacheloropgave på Læreruddannelsen Zahle, UCC.

Andreas’ BA-opgave