Deliane Jacobine Lefevre er færdig som lærer fra læreruddannelsen Blaagaard/KDAS i København

I den alternative praktik på 3. årgang får Deliane Lefevre lejlighed til at arbejde på Nationalmuseet – og iagttage skoleklasser på besøg.

Derfor opstår tanken meget direkte; hvad er det egentlig, det alternative læringsrum kan tilbyde eleverne i forhold til det sædvanlige klasselokale, altså i forhold til det formelle læringsmiljø?

Selve problemformuleringen bliver således:
Hvilke dannelses- og læringspotentialer fremmer det alternative læringsrum, når det bruges i historieundervisningen i den danske folkeskole?

Delianes BA-opgave