Vagn Brinckmann undersøger den kontrafaktiske fortællings faktiske eksistens

Fra Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS kommer BA-opgaven om det kontrafaktiske i historieundervisningen.

Vagn Brinckmanns problemformulering hedder: Arbejder undervisningsmaterialer i historie med den kontrafaktiske fortælling, og i hvilket omfang gør de det?

Da Vagn Brinckmann ser en klar sammenhæng mellem elevernes udvikling af fantasi og kreativ tænkning via spørgsmålet “hvad nu hvis..?”, leder han efter den kontrafaktiske fortælling i tre forskellige bogsystemer.

Vagns BA-opgave