Anne Louise Sand Andreasen fra Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS skriver om begrebet motivation

Som studerende er Anne Andreasen blevet tudet ørerne fulde at historier om fravær af elevmotivation i historieundervisningen. Praktikken bekræfter tendensen. Men hvad så?

Anne Andreasen spørger derfor i sin bacheloropgave: Hvorfor falder motivationen for historiefaget ofte som eleverne bliver ældre? Hvordan skaber vi en undervisning der dels er motiverende, og dels styrker elevernes historiebevidsthed. Og kan den historiske fortælling hjælpe med dette?

Der er selvfølgelig ikke grydeklare svar i bacheloropgaven, men der er en diskussion. Tjek opgaven herunder.

Anne Louises BA-opgave