Malene Skov Norup udnytter positivt sine erfaringer som underviser i Skoletjenesten i København

Indsigt i udeskole og udeskoleerfaringer kobles direkte ind i Malene Skov Norups bacheloropgave – omkring en helt særlig forløb.

Paradoksalt nok er det sjældent, at historie og udeskole kobles direkte, men det sker her i opgaven, hvor Malene Skov Norup gennemanalyserer forløbet “Soldat for en dag” – Københavns Befæstning – for at se, hvad det kan motivationelt i forhold til eleverne. Problemformuleringen er:

Hvad er udeskole og hvorfor arbejde med dette i historieundervisningen? Hvordan kan forløbet “Soldat for en dag” bidrage til at styrke motivation for læring i historie hos elever på mellemtrinnet, og hvilke komponenter i forløbet har størst betydning for elevernes motivation? Herunder en undersøgelse af historielærerens rolle. Hvilke læringsmål knytter sig til forløbet?

Malenes BA-opgave