Den årlige konference på Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturformidling

KonferencegenereltNationalt Videncenter for Historie- og Kulturformidling afholder for 2. gang – skal blive tilbagevendende – den årlige konference for historielærere og -studerende. Det foregår i Jelling i oktober 2015.

 

Videncenteret i Jelling benytter nu også det mere mundrette: HistorieLab. Men rammerne er de samme.
Konferencen handler om begrebet ‘historiebrug’. HistorieLab skriver selv om konferencen: “Med de nye Fælles Mål har kompetenceområdet historiebrug fået et øget fokus. Men hvad er historiebrug? Hvordan bruges historie i og uden for skolen? Og hvad er elevernes syn på og brug af historie?”

Konferencen, som finder sted onsdag den 21. oktober 2015, har sin egen side med mulighed for tilmelding.