Lasse Oscar Langballe Petersen benytter BA-opgaven til at gå i dybden med fortællingen

Netop den hermeneutiske tilgang til historie er attraktionen for Lasse Petersen, som ser fortællingens potentialer, empati og indføling, som vigtige elementer i elevernes forståelsesgrundlag.

I Lasse Petersens opgave er det koblingen fra anvendelsen af den historiske fortælling til konsekvenserne i praksis, det handler om. Derfor lyder problemformuleringen:

Hvordan og hvorfor kan den historiske fortælling skabe læring og motivation hos eleverne i udskolingen?

Lasses BA-opgave