Peter Egeløkke Christensen kaster sig over iPad’ens eventuelle potentialer

Peter, via, 21Den sidste praktik i uddannelsen for Peter Egeløkke finder sted i Odder kommune, hvor man er i gang med et omfattende udviklingsprojekt med iPads i undervisningen.

Det stimulerer Peter Egeløkke Christensen – fra Via UC i Aarhus – til at foretage en kompetent analyse og diskussion af denne problemformulering:

Hvordan kan iPadden blive et didaktisk redskab til at styrke og kvalificere elevernes historiebevidsthed og identitetsdannelse i folkeskolens historieundervisning?

Peters BA-opgave