Museumsbesøg i historieundervisningen er i centrum for Julie Frost Klausen

I denne bacheloropgave sker der en direkte kobling mellem skolereformens krav om ‘den åbne skole’ og muligheden for at benytte museumsbesøg i undervisningen.

Julie Frost Klausen forholder sig kritisk til gabet mellem fagets formål og kompetencemålene – men udnytter samtidig mulighederne med den såkaldt åbne skole. Problemformuleringen er:

Med udgangspunkt i Klafkis dannelsessyn vil jeg ud fra historiebevidsthedsbegrebet undersøge og diskutere, hvilke didaktiske muligheder der ligger i historiefaget i forbindelse med folkeskolereformens tiltag om “den åbne skole”.

Julies BA-opgave
Bilag til bacheloropgaven