David Svinth Jakobsen kaster sig over kompetencebegrebet historiebrug i undervisningen

Med sin bacheloropgave fra Via UC, Læreruddannelsen i Aarhus, går David Svinth Jakobsen kritisk ind i diskussionen om identitet og historiebrug i forhold til de nye rammer

Det kritiske i Davids bacheloropgave går på, at han ser et vist modsætningsforhold mellem kompetenceudviklingen i skolen og fagets dannelsesforventninger. Problemformuleringen hedder:

Hvordan kan de nye forenklede fælles mål i faget historie bidrage til elevernes identitetsudvikling, og hvordan kan arbejdet med historiebrug understøtte kvalificering af elevernes historiebevidsthed? Hvilke didaktiske overvejelser skal læreren gøre sig for at opnå dette?

Davids BA-opgave