Pernille Stegger Toft-Rytter lader sig inspirere i praktikken – læring i uderummet

Opgaven kobler skolereformkravet om ‘bevægelse’ i undervisningen til historiefaget og kommer blandt andet omkring en diskussion af kropslig intelligens.

Pernille Stegger Toft-Rytter er nu lærer fra Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC, med denne bachelor om potentialerne i uderummet. Opgavens problemformulering er:

Med udgangspunkt i en oplevelse i praktikken med ude-undervisning med mulighed for udvikling af elevernes historiebevidsthed, vil jeg undersøge og diskutere udfordringerne i at elever lærer forskelligt og hvordan dette kan tænkes ind i undervisningen i samspil med den nye skolereform.

Pernilles BA-opgave