Brugen af computerspil med historisk indhold – skriver Ulrik Bang Møller om

Nu lærer fra læreruddannelsen Zahle, UCC i København. Ulrik Bang Møller benytter BA-opgaven til at få diskuteret computerspil i historieundervisningen.

Såvel elevernes historiebevidsthed som deres læring og motivation er i fokus hos Ulrik Bang Møller – med denne problemformulering:

Hvilke styrker kan inddragelse af computerspil i historieundervisningen have for elevernes læring, motivation og historiebevidsthed, og hvordan kan læreren vurdere og didaktisere computerspil, så disse styrker udnyttes optimalt?
Ulriks BA-opgave