Patrick Verwohlt Kristensen fra Zahle er ude i et klassisk anliggende – demokratisk dannelse

“Demokratisk dannelse” er faktisk opgavens titel – men det er praksisoplevelser og observationer, der holdes op mod den teoretiske tilgang. 

Patrick Verwohlt Kristensen er nu bachelor fra UCC, Læreruddannelsen Zahle, med bacheloropgaven her. Hans problemformulering er:

I hvilket omfang er det muligt at udvikle demokratisk dannede elever i folkeskolen og hvilke problematikker ligger der i forhold til ideal kontra virkelighed?

Patricks BA-opgave