Jakob V. Lauritsen ser kritisk på den demokratiske dannelse – efter nye Fælles Mål

Fra Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC, skriver Jakob Lauritsen sig problematiserende ind i tiden og mulighederne efter skolereformen.

Det er den demokratiske dannelse, der er på spil, men også mange andre aktuelle diskussionsfelter kommer ind i billedet med problemformuleringen:

Med udgangspunkt i historiefagets nye forenklede fælles mål vil jeg undersøge, hvordan historieundervisningen kan bidrage til elevernes demokratiske dannelse gennem styrkelsen af historiebevidsthed, samt belyse og diskutere, hvilke dannelsesmæssige udfordringer historiefaget får efter implementeringen af de nye forenklede fælles mål.

Jakobs BA-opgave