Line Erika Ahrenkiel Kjær leverer sæsonens første bidrag til Bachelorkonkurrencen

Line, metropolLine E.A. Kjær er lige nu ved at gøre sig færdig med lærerstudiet fra MetroPol på Frederiksberg i København – men går samtidig på HistorieWeb.dk med sin historiebachelor om DIGITALE LÆRINGSSPIL.

Hovedfokus i Line Kjærs historiebachelor er at undersøge digitale læringsspils potentialer – jf. problemformuleringen. Og analysen sker især med udgangspunkt i det seriøse spil Playing History 2: Slavehandel, i opgaven kaldet Slave Trade.

Problemformuleringen i opgaven hedder: Hvordan kan digitale læringsspil bidrage til at kvalificere elevernes historiebevidsthed – potentialer og udfordringer.

Line Kjærs BA-opgave