Juliane Helle Bødker Arrild tager tyren ved hornene i forhold til historie & målstyring

Juliane, metropol

I bacheloropgaverne i denne sæson må de første analyser og diskussioner om målstyringen komme. Her springer Juliane H.B. Arrild flot ud i det og sætter historie og målstyring på dagsordenen.

Juliane Arrild er fra Læreruddannelsen MetroPol på Frederiksberg i København, og hendes BA-bidrag er et af de første om målstyringsparadigmet. Opgaven har titlen: Historie – en del af en målstyret hverdag.

Selve problemformuleringen er: I hvilken grad kvalificeres elevernes historiebevidsthed gennem brugen af konkrete læringsmål og selvregulering?

Juliane Arrilds BA-opgave