Nanna Maria Appel Grooss koncentrerer sig om tværfaglighed og handlekompetence

nanna-30-ucsjDen særlige vinkling, som Nanna Grooss giver sin bacheloropgave, er tværfagligheden set ‘inde’ fra undervisningen i historie; hvad sker der så – er det principielle spørgsmål.

Nanna Grooss har gjort lærerstudiet færdigt fra UCSj., Campus Roskilde – i bacheloropgaven ser hun efter elevernes eventuelle udvikling af handlekompetence i forhold til, at hun gør historieundervisningen tværfaglig. Dét er interessefeltet.

Problemformuleringen er således: “I hvilken grad ses brugen af tværfaglighed i den danske folkeskole, og hvordan kan man arbejde tværfagligt i historie, med henblik på udvikling af elevernes handlekompetence?”

Nannas bacheloropgave