Bettina Karina Johansen skriver fra Aarhus om synlig læring i historieundervisningen

Bettinbettina-via-5a Johansen er færdig fra University College VIA i Aarhus med denne BA-opgave om synlig lærings muligheder i historiefaget – men specifikt med henblik på elevernes videreudvikling af historiebevidsthed.

Bacheloropgavens problemformulering hedder:
Hvilke muligheder og begrænsninger er der for at fremme elevernes historiebevidsthed gennem evaluering med vægt på synliggørelse af elevernes læring?

Bettina Johansen vægter således i høj grad også den didaktiske diskussion om evalueringens betydning i forhold til synlig læring.

Bettinas bacheloropgave