Nationalmuseet og elevernes historiebevidsthed er i fokus hos Helena Riis D. Dreisig

helena-dokkedal-zahle-ucc-27Nationalmuseet som et læringsrum for kvalificering af historiebevidsthed – det er bacheloropgavens fulde titel, og den er meget tæt på selve problemformuleringen. Helena Riis D. Dreisig går konkret til værks.

Nationalmuseet ses i opgaven som ‘udeskole’, og tre af museets undervisningstilbud er analysens omdrejningspunkt – for at kunne besvare opgavens problemformulering, som er:

Hvordan kan museumsbesøg på Nationalmuseet, være med til at kvalificere elevernes historiebevidsthed?

Helenas BA-opgave