Signe Buus vil gøre eleverne til kompetente brugere af historiebevidsthed og kronologi

Når Ssigne-buus-ucc-26igne Buus vil diskutere kronologien, som noget centralt (hvilket i øvrigt sker sjældent), så er det naturligt, at hun henter inspiration hos Erik Lund i Norge.

Det er Erik Lund, som, inspireret fra England, benytter begrebet historiske rammeværk. Både teoretisk og empirisk kommer Signe Buus omkring disse rammeværk og elevernes historiebevidsthed, idet hendes problemformulering lyder:

I hvilket omfang kan arbejdet med historiske rammeværk kvalificere såvel
elevernes historiebevidsthed som deres forståelse for kronologi?

Signes BA-opgave fra UCC