Carlos Vilmer Lind om brugen af spillefilm i historieundervisningen – BA fra Aarhus

Dcarlos-via-6et er de gode filmminder fra Carlos Linds egen skoletid, der får ham på banen med spørgsmålet om – og interessen for – anvendelsen af spillefilm i historieundervisningen. Kan film også være motiverende i dag?

Hvordan kan anvendelsen af film i givet fald argumenteres fagdidaktisk, spørger Carlos Lind også lidt bredere.  Problemformuleringen er:

Hvilke historiedidaktiske overvejelser kan ligge til grund for anvendelsen af spillefilm i historieundervisningen? Og i hvilket omfang kan brugen af spillefilm være en motiverende faktor, som vækker læringslysten hos eleverne i historiefaget?

Carlos’ BA-opgave