Diana Salvesen Kristensen skriver om dannelsen i den målstyrede undervisning

Siden Fdiana-via-7ælles Mål 2014 blev en kendsgerning, har den diskussion, Diana Kristensen rejser i sin bacheloropgave, været aktuel. Den har stadig aktualitet.

BA-opgavens problemformulering er: Hvilke muligheder og begrænsninger er der for at arbejde dannelsesorienteret med den målstyrede undervisning i historiefaget?

Da Diana Kristensen er skeptisk overfor dannelsens muligheder i målstyringsdidaktikken, udarbejder hun til sidst sin egen didaktiske model.

Dianas bacheloropgave