Mads Thomsen kan ikke komme igennem med sin undervisning! Hvad gør man så?

mads-zahle-ucc-25Hvem kender ikke fænomenet med elevers manglende interesse i historie? Men her møder Mads Thomsen en mur af uro og ballade på 5. klassetrin. What to do?

Mads Thomsen er lærer fra Læreruddannelsen Zahle, UCC – nu UCC Campus Carlsberg – med denne bacheloropgave. Når han snakker ‘klassekultur’, er han tæt på dét, vi almindeligvis vil kalde resultatet af god klasseledelse. Hans problemformulering er:

Hvordan kan jeg skabe et undervisningsforløb i historie, som forbedrer klassekulturen, men samtidig lever op til fagets formål og fællesmål?

Mads Thomsens BA-opgave