“På fortiden bygger nutidens evne til at skabe fremtiden” – er den centrale tanke her

Lise Anna Breudobbeltfoto-24ning & Sarah Engel Libonati er gået sammen om bacheloropgaven – og inspireret af to forskellige undervisningsforløb på Nationalmuseet i København.

I praktikken i historie på Nationalmuseet får Lise Breuning og Sarah Libonati – fra UCC i København – lejlighed til at gå i dybden med historiedidaktiske overvejelser om museers undervisningspotentialer. Deres BA-opgave forsøger at tumle dette omfattende genstandsfelt:

Hvad kan museet som læringsrum og hvad kan museumsundervisningen bidrage med til historieundervisningen i Folkeskolen? Hvordan kan Nationalmuseets undervisning til udskolingen udvikles, så den i højere grad er med til at styrke elevernes historiebevidsthed?

Lise & Sarahs BA-opgave
Opgavens bilag 1
Opgavens bilag 2