Matilde Fiil Hjorth fra Aarhus tjekker ‘udeundervisningens’ muligheder i en moderne historieundervisning

Det kmatilde-via-10an godt være, at historielæreren kæmper med elevernes kedsomhed i skolestuen. Men så gå et andet sted hen, synes at være det primære budskab i Matilde Fiil Hjorths bacheloropgave.

Empirien i opgaven er hentet fra elevers arbejde i museet Den Gamle By i Aarhus. Det er her Matilde Fiil Hjorth bliver stimuleret til sit arbejde og sine overvejelser. Hun forsøger i børnehøjde at finde ud af, hvad der egentlig sker med elevernes motivation og læring, når undervisningen finder sted i andre sammenhænge end skolens.

Problemformuleringen lyder: Hvilke muligheder og begrænsninger giver udeundervisning for at styrke elevers motivation og læring i forhold til deres historiebevidsthed?

Matildes bacheloropgave
Bilag 1 & 2