Anders Tybirk Nielsen tager den klassiske diskussion om dannelse – og alligevel ikke!

Ja, opgavanders-via-11en er klassisk i den forstand, at den tager fat på nogle af de gode, gamle teorifædre, når vi diskuterer dannelse i (også) historie – men dannelsen bliver så konfronteret med fagets helt aktuelle kompetencebegreb.

Men denne problemformulering:

I hvilken udstrækning har folkeskolen bevæget sig fra en almendannende til en kompetencestyret undervisning? Og hvilke muligheder og begrænsninger giver denne udvikling, dannelses-aspektet i historieundervisningen?

…samt interview af historielærere, analyserer og diskuterer Anders Tybirk Nielsen sig frem til en nuanceret konklusion i opgaven.

Anders’ bacheloropgave