Serkan Polat kaster lys over historiefaget som tekst- og begrebstungt – med den faglige læsning

Tekstjpg_20161109014551erne i historie kan være som en by i Rusland eller en landsby i Afrika for mange elever. Og det er netop ikke kun dansklærerens ansvar at gøre tekster og begrebsverden tilgængelige for eleverne, understreger Serkan Polat i sin BA-opgave.

‘Faglig læsning’ er den disciplin, som kan hjælpe historielæreren på vej med teksterne i historiefaget. Disciplinen er for alle – ikke kun læsesvage elever. Serkan Polats problemformulering er:

Hvorfor er faglig læsning relevant for undervisningen i historiefaget? Hvordan kan man som historielærer integrere faglig læsnings i historieundervisningen, så eleverne kan få et bedre udbytte heraf?

Serkans bacheloropgave