Jakob Alirio Foverskov Dyrbye ser på historielærernes kompetencer og deres brug af tydelige mål i undervisningen

jakob-ucl-12Jakob Dyrbye oplever for ofte, at historielærerne i skolen ikke er tilstrækkeligt engagerede i faget som undervisningsfag, og meget tyder på, at det stadig mange steder kniber med historielærernes faktiske kompetencer.

Hvis dét er rigtigt, så er det måske ikke mærkeligt, at det også kan knibe med elevernes motivation og engagement i historieundervisningen? Jacob Dyrbyes problemformulering er:

Jeg vil undersøge sammenhængen mellem historielæreres undervisningskompetencer, deres brug af tydelige mål, herunder FFM, i undervisningen og valg af læremidler samt elevernes oplevelser af forskellige læremidlers motivation til at lære af historiefaget?

Jakobs bacheloropgave