Jesper Jensen har fat i et af folkeskolereformens centrale begreber, nemlig ‘bevægelse’ i undervisningen

Opgavenjesper-ucc-bk-16 er fra det hedengange Blaagaard/KDAS (2016) – nu Campus Carlsberg – og Jesper Jensen diskuterer mulighederne for at blæse liv i kravet om bevægelse i undervisningen.

”Hvordan kan læreren gennem implementering af bevægelse i historiefaget få eleverne i udskolingsklasserne til at opnå øget læring og større motivation?” – sådan lyder problemformuleringen i bacheloropgaven.

Der er i opgaven massiv empiri-indsamling på 8. klassetrin, og det er ikke mindst blandt de ældste elever, at Jesper Jensen har oplevet alt for lav motivation for historieundervisningen. Derfor satset på ‘bevægelse’.

Jespers BA-opgave