Louise Lindgren Papadakis fra Blaagaard UCC vil den åbne skole i historieundervisningen

I hvert fallouise-ucc-bk-15d er “Den åbne skole i historiefaget” titlen på Louise Lindgren Papadakis’ bacheloropgave – jævnfør skolereformens terminologi om den åbne skole.

Begrebet ‘den åbne skole’ har næppe fundet sine mulige praksisformer endnu – men her forsøger Louise Lindgren Papadakis at didaktisere begrebet – med problemformuleringen:

Hvad kan den åbne skole bidrage med til historiefagets undervisning samt elevernes læring? Hvorfor bør man som lærer bruge den åbne skole i historiefagets undervisning, og hvordan kan den åbne skole bruges?

Louises bacheloropgave