Katrine Brieghel-Müller foretager en grønlandsk afstikker i diskussionen af flerkulturel historieundervisning

Formålet for Katkatrine-17-ucc-bkrine Brieghel-Müller er at finde frem til de udfordringer, historielæreren dannelsesmæssigt har, når der er mange forskellige kulturer i klassen.

Både teoretisk og praktisk forfølger Katrine Brieghel-Müller denne udvidede problemformulering:

Hvordan fremmer læreren en flerkulturel historieundervisning, der kan udvikle elevernes historiebevidsthed og demokratiske (identitets)dannelse.
– Hvilke idealer præger historiefagets formål, fagformål og kanonliste?

– Hvordan kan man arbejde interkulturelt i undervisningen?

Katrines bacheloropgave