To-mandsgruppen her går til den med hensyn til diskussionen af læringsmålsstyringen i historie

Jimmi Bo Jeppesen & Ppatric-jimmi-bk-ucc-18atrick Birch Braune (foto) har gjort sig færdige som lærere fra Blaagaard/KDAS (nu Campus Carlsberg) med denne fælles bacheloropgave om Fælles Mål 14s forestillinger og krav om styring med læringsmål.

I hvilken udstrækning kan målstyringsdiskussionen nuanceres i forhold til, hvordan målene påvirker læreprocesserne? Opgavens konkrete problemformulering er:

Hvordan påvirker læringsmålstyret historieundervisning elevernes orientering i læringssituationer, og hvad kan man som lærer gøre for at sikre mestringsorienteringen? Samt hvilket potentiale har målstyret undervisning, for at eleverne videreudvikler deres historiebevidsthed?

Patrick og Jimmis BA-opgave