Susan Leth Jørgensen sætter rollespil og drama på dagsordenen og vil have empati i undervisningen

susan-via-9I Aarhus – UC Via – lader Susan Leth Jørgensen sig udfordre af, at eleverne har tendens til at se forhistoriens mennesker som dumme! Hvad stiller man op?

Bacheloropgaven analyserer og diskuterer denne iagttagelse – og søger efter midler til at ændre på situationen. Problemformuleringen er:

Hvilke muligheder og begrænsninger er der for gennem rollespil og drama, at styrke elevernes historiske empati i forhold til forhistoriske personers handlen?

Susans bacheloropgave