Özge Hayal spørger, hvad man konkret kan gøre for elevernes motivation?

Özge Hayozge-bk-ucc-20al er færdig fra Blaagaard/KDAS – nu Campus Carlsberg – med en BA-opgave, som diskuterer, hvordan historieundervisningen kan varieres for at ændre på de udfordringer, der er med elevernes motivation?

Med udgangspunkt i de velkendte problemer med elevernes motivation i historieundervisningen jagter Özge Hayal svarene på disse spørgsmål:

Hvordan kan man som historieunderviser gennem valg af undervisningsformer samt valg af emne øge motivationen hos eleverne i historiefaget?

Özges bacheloropgave