“Historie for mere end historiens skyld!”, siger de to, og straks aner man en interessant diskussion

Nanna Cnanna-sebastian-zahle-ucc-21elia Lassen og Sebastian Kierk fra det ‘gamle’ Zahle i København graver tæt på rødderne i deres fælles bacheloropgave; Hvad kan eller bør vi egentlig bruge historiefaget til?

Mange af de tungere historiedidaktiske begreber er til diskussion i denne BA-opgave, som også ser direkte på de reelle udfordringer i faget. Problemformuleringen hedder:

Hvordan stemmer lærernes mål for undervisningen og elevernes forventning til faget overens med fagformålet for historie og folkeskolens formål?

Nannas & Sebastians BA-opgave