Pernille Egeblad Behrend er færdig fra det tidligere Zahle – her med analysen af den flerkulturelle historieklasse

Når samfupernille-zahle-ucc-22ndet er flerkulturelt – og fx flygtningespørgsmål er hverdag – og når klasserummet er flerkulturelt, hvilke udfordringer står historiefaget så med? Hvilke potentialer er der så?

Hvilke fællesskaber kan vi overhovedet tale om i udprægede flerkulturelle klasser? Pernille Behrends undersøgelse tumler med tunge analyser og diskussioner. Alt sammen meget relevant. Problemformuleringen er:

Hvilken rolle spiller eller kan historiefaget spille i en undervisning i et flerkulturelt klasserum? Hvordan- og hvilke fællesskaber italesættes i 6. klasse på Blomsterskolen? Er normer og afvigelser afgørende for elevernes identifikation med fællesskabet, og hvilken betydning har etnicitet?

Pernilles bacheloropgave