Kristian Dines Hansen & Morten Hansen prøver kræfter med klassiske og vanskelige diskussioner i historiefaget

Med en stribkristian-morten-ucc-zahle-23e elevinterviews og et lærerinterview i bagagen teoretiserer Morten- og Kristian Hansen over de muligheder historieundervisningen burde have. Opgaven er imidlertid også praktisk orienteret.

Det er igen iagttagelsen af historieundervisningens manglende gennemslagskraft, der er anstødsstenen. Noget må kunne hænge anderledes sammen i praksis? Problemformuleringen er:

Hvordan kan vi kvalificere elevernes historiebevidsthed, og styrke deres motivation for historiefaget, hvor man samtidig ønsker at fremme elevernes demokratiske dannelsesproces?

Kristian & Mortens bacheloropgave