Mikkel Björn Olsen tager fat i et sjældent emne – nemlig empati

Mikmikkel-1kel Björn Olsen er færdig fra det – nu – gamle Blaagaard i København, nu blot UCC, med denne historie-BA, som vil meget og når det. Historiske rollespil er en central del af diskussionen om empati.

Historiekultur, identitet, historiebevidsthed, empati og demokratisk dannelse er de begreber, som Mikkel Björn Olsen vil se sammenhænge imellem i sin bacheloropgave. Problemformuleringen hedder:

Hvordan kan historiefaget fremme indlevelse i historiekulturen, fostre personlig og dansk identitet og fremme forståelse for andres virkelighed? Hvilket potentiale  har historiebevidsthed og historisk empati i folkeskolen, hvordan kan det bidrage til at demokratisk dannelse udvikles og virker det i praksis?

Mikkels bacheloropgave