Kan historieundervisningen overhovedet blive et interkulturelt rum – spørger Katrine & Andreas

Andreas4 - katrine og andreas, ucc xxx Sforzini Graugaard og Katrine Lea Westfall lader sig inspirere af et undervisningsforløb fra Arbejdermuseets udstilling STOP SLAVERI! Er det den vej, vi kan eller bør gå?

De interkulturelle kompetencer hos eleverne – eller manglen på samme – er et centralt interessefelt i historiedidaktikken. Det er den diskussion Andreas Graugaard og Katrine Westfall forfølger med problemformuleringen:

På hvilke måder kan undervisningsforløbet Stop slaveri!’s historiebrug danne ramme for en kvalificering af elevernes interkulturelle kompetencer? Og hvordan kan vi som historielærere skabe de bedste forudsætninger for en interkulturel
historieundervisning, der også skal tage hensyn til et centralt styret curriculum?

Katrine og Andreas’ BA-opgave