En af de sjældnere BA-opgaver, nemlig om etnisk mindretalsbaggrund i historieundervisningen

davJakob Mørup Wang – færdig fra VIA Silkeborg – ser en udfordring i, at vores mandat i historie-undervisningen måske er at assimilere nyankomne i det danske erindringsfællesskab?

Jakob M. Wang undersøger, om der er særlige forhold omkring mindretalseetnicitet i forhold til historien og undervisningen. Hans problemformulering er:

Hvordan udtrykker udskolingselever, hvor mindst den ene forælder er født og opvokset i et andet land end Danmark, deres forhold til historie som livsvilkår såvel som skolefag?

BA-opgaven fra Jacob Wang