Mikkel Mørk Hemme eksperimenterer i praktikken med sin historieundervisning

Helt b30 - mikkel, ucl odenseevidst bliver den første del af praktikken tilrettelagt ud fra konventionelle forventninger – mens æstetiske læreprocesser kommer i centrum i den anden del.

Mikkel Mørk Hemme, færdig fra UCL Odense, tilrettelægger to forskellige måder at gennemføre historieundervisningen på. Både med hensyn til form og indhold. Det er effekten af æstetiske læreprocesser, han er på jagt efter:

Hvordan kan æstetiske læreprocesser i historieundervisningen, bidrage til og påvirke elevernes dannelse, identitetsudvikling og historiebevidsthed?

Mikkel Hemmes BA-opgave