Frederik G. Nielsen forfølger tanken om en digital ændring af læremiddelkulturen

Selv h3 - frederik via silkeborgar Frederik Nielsen altid været interesseret i historie, og han ærgrer sig over, at megen historieundervisning er for kedelig. Kan WebQuest ændre på det?

Bacheloropgaven er fra sommeren 2017 og Frederik G. Nielsens BA-projekt udarbejdet i VIA Silkeborg. Kan man i virkeligheden slå to fluer med ét smæk ved at benytte en internetbaseret undervisningsplatform – WebQuest – og samtidig skabe motivation?

Problemformuleringen hedder: Hvordan kan en WebQuest som undervisningskoncept medvirke til at styrke elevernes motivation med henblik på at udvikle elevernes historiebevidsthed?

Frederiks BA-opgave