Fra Aarhus skriver Thomas Skovgaard om efterskolens mulige rolle i historieundervisningen

Det er relativt sjældent, at HistorieWeb.dk ser bacheloropgaver, som direkte diskuterer historie-undervisningens muligheder på efterskolerne. Men her sker det.

Thomas Lintrup Skovgaard er lærer fra professionshøjskolen VIA i Aarhus med denne bacheloropgave. Sommeren 2017.

Opgavens problemformulering er: Hvordan kan efterskolen bidrage til elevernes demokratiske dannelse, og hvordan kan historiefaget bruges i denne sammenhæng?

Thomas BA-opgave