Skal lærerne blot sørge for ro og orden, når klassen er på museumsbesøg?

Iben Ohn Pedersen spekulerer over, hvilken rolle vi som lærere egentlig skal stræbe efter, når klassen er afsted? Og hvilken betydning har det egentlig?

Iben Ohn Pedersen – og dermed bacheloropgaven – er fra Læreruddannelsen UCC, Campus Carlsberg, i København.

Opgaven cirkler om kommunikationens betydning for lærere og elever på museumsbesøg. Med følgende problemformulering:
Hvordan kan museumsbesøget understøtte historieundervisningen i grundskolen? Hvilke faktorer bidrager til et succesfuldt museumsbesøg, og hvordan påvirker disse faktorer, herunder samarbejdet mellem museumsunderviser og historielærer, udviklingen af elevernes historiebevidsthed?’

 Selve BA-opgaven

Bilag til Ibens BA-opgave