Hvad kan levendegørelse i historieundervisningen bruges til, spørger Christian Thomsen

Christian Rasmus Thomsen kan se, at de kan noget i formidlingen i Den Gamle By i Aarhus, som han selv har vanskeligt ved i sin egen praktikundervisning. Dét undersøger han.

Den levendegørelse af fortiden, som finder sted i Den Gamle By i Aarhus, er omdrejningspunktet i Christian Thomsens bacheloropgave.

Problemformuleringen, som forfølges, er:
Hvilke muligheder og begrænsninger giver levendegørelse (living history) i udeskole i historieundervisningen med henblik på udvikling af elevernes historiebevidsthed og demokratiske dannelse?

Christians BA-opgav

Bilag til opgaven