Så er der en kritisk undersøgelse af digitaliseringen i historieundervisningen

I bachelor-opgaven her fra UCC, Campus Carlsberg, er der en kritisk undersøgende tilgang til platformen Historiefaget.dk fra Clio Online.

Simon Duving (th) & Jonas Andreas Vogel Willemoës fra København går efter dannelsen og historiebevidstheden – men i en digitaliseret ramme.

Selve problemformuleringen hedder: Hvilke potentialer og udfordringer medfører arbejdet med Historiefaget.dk 7.-9. for historielæreren, hvis undervisningen skal understøtte udviklingen af elevernes dannelse og historiebevidsthed?

Jonas & Simons BA-opgave

Bilag til opgaven