“Æstetiske læreprocesser: en invitation til historisk tænkning”, siger Julie

Også her en sjælden opgave i BA-sammenhænge i historie, hvor Julie Rønne Meile fra København, UCC, undersøger æstetiske læreprocessers rolle og betydning i historieundervisningen.

Julie Meile er nu færdig som lærer. Det er sket fra Campus Carlsberg i sommeren 2017. Og det er sket med en bacheloropgave, som har denne problemformulering:

Hvilken rolle tildeles æstetiske læreprocesser i historieundervisningen, og hvad kan ligge til grund for dette? Og hvilken betydning har æstetiske læreprocesser for elevens udvikling af historisk tænkning?

Julies BA-opgave

Centralt bilag til opgaven